Odpusty w Kościele + film

W dniach od 1 do 8 listopada za pobożne nawiedzenie cmentarza, z równoczesną modlitwą za zmarłych, możemy codziennie uzyskać odpust zupełny, który można ofiarować wyłącznie za zmarłych. Odpusty uzyskane w każdy z tych dni można ofiarować za jednego zmarłego każdego dnia.

Odpust jest to darowanie (odpuszczenie) przez Boga kary doczesnej za grzechy odpuszczone już co do winy w sakramencie pokuty.

Warunki uzyskania odpustu zupełnego są następujące:

  1. Wzbudzić intencję otrzymania odpustu i wykonać czynność związaną z odpustem (np. nawiedzenie cmentarza).
  2. Być w stanie łaski uświęcającej.
  3. Wyzbyć się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu.
  4. Przyjąć w tym dniu Komunię Świętą (okazją do tego jest udział we Mszy Świętej).
  5. Odmówienie w intencjach Ojca Świętego : „Ojcze nasz”, „Wierzę w Boga”, oraz „Zdrowaś Maryjo”.

Rozróżnia się odpusty cząstkowe i zupełne (zależnie od tego, w jakim stopniu uwalniają nas od kary doczesnej). Poprzez spowiedź grzesznik otrzymuje przebaczenie wyznanych grzechów, ale uzyskane przebaczenie nie uwalnia od kar doczesnych (czasowych), które spotykają nas za życia lub po śmierci w czyśćcu. Dlatego nawet ktoś, kto umiera w stanie łaski uświęcającej nie idzie prosto do nieba.

Uzyskanie odpustu zupełnego dla siebie pozwala uniknąć kar czyśćcowych, zaś ofiarowanie odpustu zupełnego za zmarłych ratuje dusze z czyśćca. Odpust cząstkowy natomiast zapewnia częściowe darowanie człowiekowi przez Boga kar doczesnych. Uwolnieniu od tych kar służą odpusty.

Należy pamiętać, że wierny może uzyskiwać odpust cząstkowy lub zupełny tylko za siebie lub ofiarować go za zmarłego, ale za nikogo z żyjących, ponieważ każdy człowiek jest w stanie sam dokonać przemiany swojego życia i wypełnić warunki wymagane do otrzymania odpustu.

FILM O ODPUSTACH do oglądania lub słuchania

WYKAZ ODPUSTÓW możliwych do uzyskania w ciągu roku

Kwestie odpustów ogólnie regulują kanony od 992 do 997 Kodeksu Prawa Kanonicznego

Views: 136