Mapa Parafii

Mapa parafii Ciechanowiec opracowana przez Urszulę Zakrzewską przedstawia kapliczki i krzyże przydrożne oraz przydomowe, cmentarze, miejsca pamięci i kultu religijnego znajdujące się na terenie naszej parafii.

Mapa parafii dostępna TUTAJ

 

Views: 219