Pogrzeb

POGRZEB KATOLICKI

(nie jest sakramentem)

WYKAZ DOKUMENTÓW POTRZEBNYCH DO POGRZEBU KATOLICKIEGO

  • urzędowy akt zgonu osoby zmarłej
  • zaświadczenie lub obrazek o udzieleniu przez kapłana sakramentów przed śmiercią (Komunia Święta – nazywana wiatykiem, namaszczenie chorych, spowiedź lub absolucja w przypadku osoby nie mogącej się komunikować lub nieprzytomnej)

Instrukcja liturgiczno – duszpasterska Episkopatu Polski o pogrzebie i modlitwach za zmarłych z dnia
5 maja 1978 roku podpisana przez błog. Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Prymasa Polski (fragmenty):

  1. Należy wyjaśniać modlitwy, psalmy, czytania i inne teksty liturgii pogrzebowej.
  2. Cały człowiek został odkupiony przez Chrystusa i ma mieć udział w życiu wiecznym, dlatego nie mówimy: “módlmy się za duszę N.” lecz: “módlmy się za zmarłego N”. Z modlitw za zmarłych należy usunąć wezwanie: “za dusze znikąd nie mające ratunku”, “za dusze, za które nikt się nie modli”, ponieważ Kościół w każdej Mszy św. i w Liturgii Godzin poleca Bogu wszystkich zmarłych, a także co roku obchodzi Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Można użyć wezwania: “módlmy się za tych zmarłych, których imiona znane są tylko Bogu”, “którzy najwięcej potrzebują modlitwy”, “za których najbliżsi się nie modlą” itp.

Z KODEKSU PRAWA KANONICZNEGO ODNOŚNIE POGRZEBU (FRAGMENTY)

Kan. 1176 – § 1. Wiernym zmarłym należy urządzić pogrzeb kościelny, zgodnie z przepisami prawa.
§ 2. Pogrzeb kościelny, przez który Kościół wyprasza duchową pomoc zmarłym, okazuje szacunek ich ciału i jednocześnie żywym niesie pociechę nadziei, należy odprawiać z zachowaniem przepisów liturgicznych.
§ 3. Kościół usilnie zaleca utrzymanie pobożnego zwyczaju grzebania ciał zmarłych; nie zakazuje jednak kremacji, jeżeli nie została wybrana z motywów przeciwnych nauce chrześcijańskiej.

Kan. 1177 – § 1. Pogrzeb każdego wiernego powinien być z reguły odprawiony w jego własnym kościele parafialnym.
§ 2. Każdemu jednak wiernemu lub tym, do których należy troska o pogrzeb zmarłego, wolno wybrać inny kościół na pogrzeb, za zgodą tego, kto nim zarządza, i po zawiadomieniu własnego proboszcza zmarłego.
§ 3. Jeżeli śmierć nastąpiła poza własną parafią i nie przeniesiono do niej zwłok ani nie został zgodnie z prawem wybrany inny kościół pogrzebu, pogrzeb należy odprawić w kościele tej parafii, gdzie śmierć nastąpiła, chyba że prawo partykularne wyznacza inny kościół.

Kan. 1184 – § 1. Jeżeli przed śmiercią nie dali żadnych oznak pokuty, pogrzebu kościelnego powinni być pozbawieni:
1º notoryjni apostaci, heretycy i schizmatycy;
2º osoby, które wybrały spalenie swojego ciała z motywów przeciwnych wierze chrześcijańskiej;
3º inni jawni grzesznicy, którym nie można udzielić pogrzebu kościelnego bez publicznego zgorszenia wiernych.
§ 2. W razie wątpliwości, należy się zwrócić do ordynariusza miejsca, do którego decyzji należy się dostosować.

Kan. 1185 – Temu, kto został pozbawiony pogrzebu kościelnego, należy odmówić też jakiejkolwiek Mszy świętej pogrzebowej.

Views: 213