Modlitwa pod pomnikiem Papieża

Dnia 10 czerwca 2023 roku obchodziliśmy 24. rocznicę wizyty Jana Pawła II w Drohiczynie. Tego dnia delegacja parafian wraz z księdzem proboszczem udała się na obchody „Dnia Wspólnoty Wspólnot ze św. Janem Pawłem II” do stolicy naszej diecezji. Następnie na godzinę 18:00 grupa wiernych przybyła do parafialnego kościoła p.w. Trójcy Przenajświętszej w Ciechanowcu, aby w związku z dawną oktawą Bożego Ciała, uczestniczyć we Mszy Świętej z homilią, nieszporach eucharystycznych i procesji z Najświętszym Sakramentem.

Po zakończeniu modlitwy w kościele udaliśmy się pod pobliski pomnik Jana Pawła II stojący przy skrzyżowaniu ulicy Kościelnej z Placem 3 Maja. Pomnik ten upamiętnia 30. rocznicę wizyty Kardynała Karola Wojtyły w Ciechanowcu. Pod pomnikiem odśpiewaliśmy kilka pieśni, m. in. „Barkę”. Po zakończeniu śpiewów pieśni pod pomnikiem ks. dziekan Tadeusz Kryński rozdał wszystkim obecnym, a w szczególności dzieciom, słodkie upominki.

„Barka” została oryginalnie skomponowana języku hiszpańskim w 1974 roku i przetłumaczona później na wiele języków, w tym na język polski. Autor skomponował melodię do utworu nad brzegiem Jeziora Galilejskiego, a jej słowa nawiązują do ewangelicznej sceny powołania przez Jezusa Piotra Apostoła do bycia „rybakiem ludzi”. Podczas pierwszej pielgrzymki do Polski w Gnieźnie w 1979 roku Papież śpiewał „Barkę” wraz z wiernymi. Sam Jan Paweł II w Krakowie w 2002 roku powiedział o tej pieśni następujące słowa: „Chcę powiedzieć na zakończenie, że właśnie ta oazowa pieśń wyprowadziła mnie z Ojczyzny przed dwudziestu trzema laty. Miałem ją w uszach, kiedy słyszałem wyrok konklawe, i z nią, z tą oazową pieśnią nie rozstawałem się przez wszystkie te lata. Była jakimś ukrytym tchnieniem Ojczyzny. Była też przewodniczką na różnych drogach Kościoła. I ona przyprowadzała mnie wielokrotnie tu, na te krakowskie Błonia pod Kopiec Kościuszki. Dziękuję ci, pieśni oazowa.”

Święty Papież Polak jest związany z naszym miastem. W lipcu 1974 roku przyszły Papież, jeszcze jako metropolita krakowski, odwiedził Ciechanowiec z okazji nawiedzenia kopii Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej.W dniach 5-17 czerwca 1999 roku Jan Paweł II odbył swoją siódmą pielgrzymkę do Polski, w ramach której dnia 10 czerwca 1999 roku przybył do Drohiczyna, aby przewodniczyć nabożeństwu ekumenicznemu i wygłosić homilię. Tego dnia w Drohiczynie Ojciec Święty poświęcił krzyż, który jest elementem pomnika „Ofiarom Sybiru 1939-1947” stojącego obecnie w Ciechanowcu u zbiegu ulic Henryka Sienkiewicza i Wińskiej. Dnia 30 czerwca 2003 roku Rada Miejska grodu nad Nurcem nadała Janowi Pawłowi II Honorowe Obywatelstwo Ciechanowca. Dokument poświadczający to wręczyła Ojcu Świętemu delegacja mieszkańców podczas pielgrzymki do Watykanu dnia 10 września 2003 roku. Imię Jana Pawła II nosi też plac w Ciechanowcu, który był historycznym centrum prawobrzeżnej części miasta, należącej do diecezji łomżyńskiej.

Tekst i zdjęcia: ks. dr Piotr Karwowski

Views: 66