Święto Patronki Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży

18 Listopada w Kalendarzu liturgicznym obchodziliśmy wspomnienie Bł. Karoliny Kózkówny z tej okazji parafialny oddział KSM na Mszy Św. o godzinie 10:00 uczcił swoją patronkę modlitwą i obecnością.Karolina urodziła się w podtarnowskiej wsi Wał-Ruda 2 sierpnia 1898 r. jako czwarte z jedenaściorga dzieci. Pięć dni później otrzymała chrzest w kościele parafialnym w Radłowie. Jej rodzice posiadali niewielkie gospodarstwo. Pracowała z nimi na roli. Wzrastała w atmosferze żywej i autentycznej wiary, która wyrażała się we wspólnej rodzinnej modlitwie wieczorem i przy posiłkach, w codziennym śpiewaniu Godzinek, częstym przystępowaniu do sakramentów i uczestniczeniu we Mszy także w dzień powszedni. Ich uboga chata była nazywana “kościołkiem”. Krewni i sąsiedzi gromadzili się tam często na wspólne czytanie Pisma swiętego, żywotów świętych i religijnych czasopism. W Wielkim Poście śpiewano tam Gorzkie Żale, a w okresie Bożego Narodzenia – kolędy. Od najmłodszych lat ukochała modlitwę i starała się wzrastać w miłosci Bożej. Katechizowała swoje rodzeństwo i okoliczne dzieci, śpiewała z nimi pieśni religijne, odmawiała różaniec i zachęcała do życia wg Bożych przykazań. Wrażliwa na potrzeby bliźnich  chętnie zajmowała się chorymi i starszymi. Odwiedzała ich, oddając im różne posługi i czytając pisma religijne. Przygotowywała w razie potrzeby na przyjęcie Wiatyku. Zginęła w wieku zaledwie 17 lat, na początku I wojny światowej  18 listopada 1914 roku. Carski żołnierz uprowadził ja przemocą i bestialsko zamordował, gdy broniła się pragnąc zachować dziewictwo. Po kilku dniach, 4 grudnia 1914 r., w pobliskim lesie znaleziono jej zmasakrowane zwłoki. Tragedia jej śmierci nie miała ludzkich świadków  Pogrzeb Karoliny był wielka manifestacja okolicznej ludności  która z wielkim przekonaniem mówiła, że uczestniczy w pogrzebie męczennicy. Pochowano ja w parafialnym kościele we wsi Zabawa. W 1987 r. Jan Paweł II w Tarnowie beatyfikował Karolinę.


Views: 10