Św. Filip Neri

Urodził się w 1515 r. we Florencji. Chciał zostać jezuitą i wyjechać na misje, ale Opatrzność miała inne plany.

Został w Rzymie i tam zajął się pracą z najbiedniejszymi oraz dziećmi. Powtarzał im: Bądźcie dobrzy, jeśli zdołacie. Z czasem założył Oratorium – w którym spotykali się artyści, kupcy, mieszczanie i duchowieństwo. Organizował tam koncerty muzyczne, wykłady o najnowszych prądach w sztuce, dysputy o historii i archeologii. Jego otwarcie na kulturę i pełne humoru formy duszpasterskie sprawiły, że został oskarżony o nowinkarstwo w Kościele i na pewien czas zakazano mu publicznej działalności.

Rozwijał szeroką działalność katechetyczną i charytatywną. Pewnego dnia gdy żebrał na utrzymanie dla ludzi będących w wielkiej potrzebie został napadnięty i uderzony w twarz przez pewnego człowieka. Wtedy odważnie i z uśmiechem powiedział do niego: Ten policzek, to dla mnie, a teraz proszę cię, byś przekazał coś dla moich ubogich! Filip chętnie odwiedzał chorych w szpitalach i tworzył dla nich nowe przytułki. Starał się też docierać do dużej liczby ludzi potrzebujących pomocy, zwłaszcza pośród pielgrzymów masowo nawiedzających rzymskie bazyliki i miejsca święte.

Zmarł 26 maja 1595 roku. Jego beatyfikacja odbyła się dość szybko, bo już 15 lat po jego śmierci. Papież Paweł V kanonizował Filipa Neri w 1622 roku razem z Ignacym Loyolą, Teresą z Avili, Franciszkiem Ksawerym i Izydorem Oraczem

Był jednym z najradośniejszych i najbardziej rozśpiewanych świętych w historii.

Poniżej fragm. filmu pt.: Święty Filip Neri, 2010 r.

swiecinapomoc.pl

Visits: 13