NIEDZIELA PALMOWA 2013

24 marca w Niedzielę Palmową w Ciechanowcu odbyło się uroczyste zakończenie XVI Regionalnego Konkursu na Wykonanie Palmy Wielkanocnej, zorganizowanego przez Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu, Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem oraz parafię p.w. Trójcy Przenajświętszej w Ciechanowcu.

Po raz kolejny patronat nad konkursem objął biskup drohiczyński Antoni Dydycz, który na początku spotkania poświęcił wszystkie plamy, a następnie przewodniczył procesji, która poprzedziła celebrowaną przez Biskupa uroczystą Eucharystię. W procesji i Eucharystii uczestniczyli wykonawcy palm zgłoszonych do konkursu jak również przedstawiciele Parlamentu, władz wojewódzkich, powiatowych, miejscowych instytucji oraz mieszkańcy Ciechanowca i goście.

Podczas homilii Ks. Biskup na początku nawiązał do obecnej sytuacji w kościele odwołując się do decyzji Benedykta XVI, jak również przeprowadzonego konklawe oraz wyboru i postawy nowego papieża – Franciszka. W dalszej części pasterz Kościoła drohiczyńskiego odwołał się do Niedzieli Palmowej i tradycji robienia palm.

„Chciałbym także podkreślić widoczny właśnie w Niedzielę Palmową inny nurt, który daje o sobie znać od dwudziesty wieków. W kontekście do tego widzimy z kolei znowu ogromną wiarę, która każe, w ciągu tylu wieków przeżywać Niedzielę Palmową jak najbardziej uroczyście, która mobilizuje ludzi. Te palmy świadczą o tym, aby w sposób jak najpiękniejszy, ale też i najbardziej wymowny ukazać radość i wdzięczność Chrystusowi, za Jego obecność, za to, że towarzyszy na przestrzeni wieków kolejnym pokoleniom, za to, że jest tym światłem, które rozjaśnia ludzkie umysły, za to, że prowadzi nas i ukazuje nam prawdę, za to, że nas uwrażliwia nas na dobro i na piękno. Bo przecież te palmy wyrastają z wielkiej wiary (…)”, powiedział Antonii Dydycz.

Na zakończenie Mszy św., w dowód wdzięczności za wspieranie muzealnych oraz patronat duchowy nad konkursami, Ksiądz Biskup otrzymał od Dyrekcji Muzeum Rolnictwa pisankę z wizerunkiem papieża Franciszka oraz album.

Regionalny Konkursu na Wykonanie Palmy Wielkanocnej w Ciechanowcu organizowany jest od 15 lat i zawsze cieszy się dużym powodzeniem, zwłaszcza wśród osób młodych.

„Przede wszystkim zgłaszają się dzieci i młodzież, chociaż jest też trochę osób dorosłych zainteresowanych. Taki cel główny, który sobie postawiliśmy, a więc właśnie kultywowanie tradycji wykonywania palm w pewnym sensie został spełniony. Ja na przykład ze swojego dzieciństwa pamiętam, że tych palemek w Niedzielę Palmową było coraz mniej i były one wykonywane w taki najprostszy sposób, natomiast teraz przyswojono inną tradycję, a Niedziele Palmowe stały bardziej uroczyste, jakby zyskały większy wydźwięk” – wyjaśniła Dorota Łapiak, dyrektor Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu.

W tym roku do konkursu zgłoszono 418 palm wykonanych przez 33 podmioty. Wszystkie palmy oceniała komisja konkursowa, która brała pod uwagę pomysły artystyczne, wygląd palm, kompozycję oraz zgodność wykonania z lokalną tradycją. Decyzją komisji przyznano 10 nagród specjalnych, 20 pierwszych nagród, 31 drugich oraz 82 nagrody trzecie. Ogółem wyróżniono 93 palmy, a twórcom 182 palm wręczono nagrody pocieszenia.

Natalia Bala [ KsAP/Drohiczyn]

Visits: 4