Modlitwa na dzień beatyfikacji Carla

Do Czcigodnego Carla Acutis

Czcigodny Karolu, Ty, który w swoim krótkim ziemskim życiu całkowicie oddałeś się Panu i potrafiłeś zawsze mieć – mimo oceanu pokus zalewających ludzkość, również młodzież i dorosłych, ryzykujących czystością duszy, także za pośrednictwem środków komunikacji – czyste serce, wstawiaj się za mną, bym zawsze miał serce czyste i nowe spojrzenie.

Obym, jak Ty, patrzył na innych i świat, czystymi oczami, lepiej służąc Panu i zachowując prawdziwy pokój wewnętrzny.

Z tajemniczych, znanych tylko Jemu powodów, powołał Cię Pan do siebie:
uproś nam Ducha Świętego,
byśmy byli światłem dla wszystkich ludzi dobrej woli;
byśmy nie popadali w grzechy nieczyste;
byśmy mogli żyć jak ludzie wolni
i patrzeć z szacunkiem na innych,
zawsze będąc gotowymi służyć, jak Ty, Panu w naszych bliźnich.

Views: 18