Komunikat o śmierci i pogrzebie śp. ks. kan. Tomasza Pełszyka

Kuria Diecezjalna w Drohiczynie powiadamia, że dnia 28 marca 2018 r. w wieku 57 lat odszedł do Domu Ojca ks. kan. mgr lic. Tomasz Pełszyk.

 


 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 3 kwietnia (wtorek) 2018 r. w następującym porządku:

– godz. 14:00 – Msza św. pogrzebowa w kościele parafialnym w Kosowie Lackim,

– po Eucharystii doczesne szczątki śp. Zmarłego Kapłana zostaną pochowane na cmentarzu parafialnym w Kosowie Lackim.

Ks. Pełszyk Tomasz urodził się 18 września 1960 r. w Bujence. Do Szkoły Podstawowej uczęszczał w Bujence (1967-1971) oraz w Winnie Chrołach (1971-1975). Liceum Ogólnokształcące ukończył w Ciechanowcu (1975-1979). Następnie wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie. Święcenia diakońskie przyjął w Drohiczynie 23 czerwca 1984 r. Święcenia kapłańskie zaś otrzymał w Siemiatyczach 15 czerwca 1985 r. z rąk ks. bp. Władysława Jędruszuka.

Kapłańską drogę śp. ks. Tomasza wypełniały wikariaty w parafiach: Dziadkowice (1985-1986), Bielsk Podlaski – Narodzenia NMP i św. Mikołaja (1986-1987), Siemiatycze – Wniebowzięcia NMP (1990- 1991, 1992, 1996-1997). W 1987 r. podjął studia z zakresu historii Kościoła na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, które kontynuował w Rzymie (1994-1995).

W latach 1995-1996 pełnił funkcję kapelana Sióstr Benedyktynek w Drohiczynie. Był prefektem Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie (1997-2000), następnie drugim ojcem duchownym (2000-2003) oraz pierwszym ojcem duchownym Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie (2003-2007).

Urząd proboszcza pełnił w parafii Sawice (2006-2007). Następnie był administratorem parafii Siemiatycze – św. Andrzeja Boboli (2007-2008). Od 2008 r. był proboszczem parafii Kosów Lacki.

W diecezji piastował następujące urzędy i funkcje: wykładowca historii Kościoła (1991-2011), patrologii (1991-2000), ascetyki (2000-2003), teologii duchowości (2000-2003) w Wyższym Seminarium Duchownym w Drohiczynie, wykładowca historii Kościoła, patrologii w Diecezjalnym Studium Katechetycznym w Drohiczynie (1991-1993), wykładowca historii Kościoła, patrologii w Kolegium Teologicznym w Drohiczynie (1993-2000), opiekun duchowy Zgromadzenia Braci Faustynów w Czartajewie (1995-2000), dyrektor Diecezjalnego Dzieła Powołań (1998-2013), diecezjalny duszpasterz ds. powołań (1998-2013), członek Komisji ds. dekoracji Diecezjalnego Komitetu Organizacji Pielgrzymki Jana Pawła II do Drohiczyna (1998-1999), członek Zespołu Stałej Formacji Kapłanów (1998-2004), diecezjalny ojciec duchowny kapłanów Diecezji Drohiczyńskiej, spowiednik zwyczajny SS. Benedyktynek w Drohiczynie, członek zespołu programującego i wykonawczego Komisji Kapłańskiej (2004-2013), członek Rady Duszpasterskiej (2004-2009), diecezjalny egzorcysta (od 2006), członek Rady Kapłańskiej (2010-2014; od 2015-), członek Kolegium Konsultorów (2010-2014; od 2015), dziekan Dekanatu Sterdyńskiego (od 2013).

Za swoją posługę i postawę kapłańską otrzymał następujące tytuły i odznaczenia: Krzyż Papieski Diecezji Drohiczyńskiej (2009), kanonik honorowy Podlaskiej Kapituły Kolegiackiej (2012), kanonik gremialny Podlaskiej Kapituły Kolegiackiej (2012).

Zachęcamy wszystkich Kapłanów i Wiernych do uczestnictwa w pogrzebie. Wdzięczni Panu Bogu za kapłańską posługę śp. Księdza Tomasza Pełszyka błagajmy o Boże Miłosierdzie dla Niego i o nowe powołania kapłańskie.

Wszyscy kapłani Diecezji Drohiczyńskiej są obowiązani odprawić jedną Mszę św. w intencji śp. Zmarłego Kapłana. 

Wieczny odpoczynek racz Mu dać, Panie!

ks. Marcin Gołębiewski
Rzecznik prasowy Diecezji Drohiczyńskiej

Views: 8