Bp Tadeusz Pikus – Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym

Drodzy Bracia w kapłaństwie,
Wielebne Siostry i Bracia zakonni,
Umiłowani Diecezjanie,

1. Rozpoczynamy pierwszy rok realizacji programu duszpasterskiego dla Kościoła w Polsce na lata 2017-2018. W uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata zakończyliśmy realizację czteroletniego programu duszpasterskiego, który prowadził do pogłębienia tzw. duchowości chrzcielnej. Celem nowego programu duszpasterskiego – wchodzącego w życie w pierwszą Niedzielę Adwentu br. – jest głębsze odkrycie Osoby Ducha Świętego. Ten czas modlitwy i refleksji pozwoli nam lepiej otworzyć się na Jego działanie w sakramentach świętych, szczególnie zaś w sakramencie bierzmowania. Wprawdzie wielu z nas nosi w sobie podwójną pieczęć Ducha Świętego – chrzest i bierzmowanie – a jednak brakuje nam ciągle żywego przekonania o synostwie Bożym, poświadczanym przez Niego w naszych sercach. To Duch Święty – jak uczy Katechizm Kościoła Katolickiego – „przez swoją łaskę wzbudza naszą wiarę i udziela nowego życia, które polega na tym, abyśmy znali «jedynego prawdziwego Boga oraz Tego, którego posłał, Jezusa Chrystusa»” (KKK 684). Często też wielu z nas nie potrafi uświadomić sobie i odkryć Jego realnej obecności w Eucharystii. Tymczasem bez pomocy Ducha Świętego nie mogłoby zaistnieć zgromadzenie liturgiczne, a słowa konsekracji, wypowiadane przez kapłana podczas każdej mszy św., byłyby bezskuteczne.

Pełen tekst listu można przeczytać TUTAJ.

Views: 5