Jak dobrze przeżyć Triduum Paschalne nie wychodząc z domu?

Przed nami pierwszy taki Wielki Tydzień tak przeżywany, oby ostatni, Liturgia trzech najważniejszych dni w roku liturgicznym będzie sprawowana niemalże bez udziału wiernych albo zupełnie bez Was parafianie. Na szczęście mamy liczne transmisje telewizyjne, radiowe, internetowe. Aby jak najaktywniej uczestniczyć w Liturgii Paschalnej, idąc za przemyśleniami ks. Włodzimierza Lewandowskiego zawartymi w Gościu Niedzielnym Nr 14, proponujemy Triduum domowe. Pomysł wyrasta z doświadczenia papieża Franciszka, który przy okazji pielgrzymki do Japonii zauważył, że chrześcijaństwo w tym kraju przetrwało wieki prześladowań, brak kapłanów, dzięki liturgii domowej.

Należy przygotować miejsce w którym będzie zbierać się rodzina. Przygotowujemy stół, nakrywamy białym obrusem, stawiamy krzyż, świece, kładziemy Pismo Święte, ulubiony obraz. W przygotowanie angażujemy członków rodziny, dzieci, młodzież mogą w Internecie znaleźć modlitwy, pieśni, rodzina przygotowuje rodzinną liturgię.

Wielki Czwartek

Propozycja przebiegu domowej liturgii:

– śpiew np. „Gdzie miłość wzajemna”, można inną pieśń

– modlitwa

– odczytanie fragmentu Ewangelii według świętego Jana 13, 1-15.

umycie nóg wszystkim domownikom i otarcie ręcznikiem, czyni to ojciec lub ktoś inny, na koniec myjemy nogi myjącemu nogi rodzinie. Podczas mycia nóg można śpiewać pieśni.

modlitwa Ojcze nasz.

Uroczysta kolacja całej rodziny.

  

 

Wielki Piątek.

Nasz domowy ołtarzyk w tym dniu jest obnażony, podobnie jak ołtarz w parafialnym kościele.

– Jedna osoba z rodziny wnosi krzyż, może być zasłonięty,

– przekazuje ojcu lub innej osobie.

– Prowadzący nabożeństwo podnosi krzyż do góry i modli się słowami:

„Oto drzewo Krzyża, na którym zawisło zbawienie świata”

– rodzina odpowiada: „pójdźmy z pokłonem” odsłania górę krzyża

– prowadzący czyni to drugi raz i odsłania prawe ramię trzeci raz odsłaniając          cały krzyż potem stawia krzyż na stole

– można odśpiewać lub odmówić fragment Suplikacji: Święty Boże, święty mocny, święty a nieśmiertelny – zmiłuj się nad nami.

Ponieważ w tym roku nie ma adoracji wieczorem w kościele, w ten wielkopiątkowy wieczór, w domu rodzinnym, przy tym ołtarzu i krzyżu modlimy się słowami      drugiej i trzeciej części Gorzkich Żali.

Wielka sobota

W tym roku, gdy nie ma tradycyjnego poświęcenia pokarmów, nie ma możliwości adoracji Najświętszego Sakramentu w kościele, jest łatwiej o wyciszenie, o odkrycie Wielkiej Soboty jako dnia wielkiej ciszy. Ofiarujmy Jezusowi przynajmniej pół godziny na modlitwie w ciszy domu.

Nabożeństwo Wigilii Paschalnej transmitowane przez telewizję:

– rodzina przy domowym ołtarzyku przykrytym obrusem

– na ołtarzu stawiamy paschalik albo inną świecę,

– zapalamy je gdy kapłan celebrujący liturgię Wigilii Paschalnej zapali paschał w kościele

– w czasie odnowienia przyrzeczeń, wyrzekania się grzechu i wyznania wiary można trzymać w ręku paschaliki albo inną jedną świecę

– można następnie zanurzyć rękę w miseczce ze święconą wodą, uczynić znak krzyża świętego i podziękować za chrzest święty.

Niedziela Zmartwychwstania

Rodzina zbiera się przy domowym ołtarzyku, na ołtarzyku domowy paschał

– ojciec zapala paschał i mówi: Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

– wszyscy odpowiadają: Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

– ktoś z rodziny odczytuje fragmentu Pisma Świętego: „Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was” 1 Tes 5, 16-18.

– modlitwa: „Módlmy się. Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach, przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim Królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.  

Views: 20