Instrukcja obsługi lampy

Dotyczy modelu MT 5.14.

„Wy jesteście światłością świata” (Mt 5, 14)

1. Lampę należy regularnie podłączać do źródła światła.

Zgodnie ze słowami Producenta:

Ja jestem światłością świata (J 8,12)

Beze mnie nic nie możecie uczynić (J 15,5).

Komentarz użytkownika (Adam Mickiewicz, data wpisu: 1833):

ŹRÓDŁA

Mówisz: Niech sobie ludzie nie kochają Boga,

Byle im była cnota i Ojczyzna droga.

Głupiec mówi: Niech sobie źródło wyschnie w górach,

Byleby mi płynęła woda w miejskich rurach.

 

2. Lampą nie należy świecić ludziom po oczach.

Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni. Przebaczajcie sobie, tak jak i Bóg wam przebaczył w Chrystusie (Ef 4,32).

 

3. Lampy nie należy kierować na siebie.

Niech cię inni chwalą, a nie twoje usta,

ktoś obcy, a nie własne wargi (Prz 27,2).

Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga: nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił (Ef 2,8-9).

 

4. Lampa służy do wskazywania drogi – nam samym i tym, którzy z nami idą.

Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia (J 8,12).

 

5. Lampa jest własnością użytkownika, ale światło pochodzi od wytwórcy.

Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie (Mt 5,16).

Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili (Ef 2,10).

 

Błażej Matusiak OP

Views: 14