Gołąbki pokoju w Ciechanowcu

 1 stycznia po Mszy św o godzinie 12 w naszej parafii zostały wypuszczone gołąbki pokoju. Przed wypuszczeniem odmówiono modlitwę o pokój

 Dlaczego gołąbka wybrano na symbol pokoju?

Odpowiedź znajduje się w Piśmie Świętym. Kiedy wody potopu zaczęły opadać, trzykrotnie Noe wypuszczał z arki gołębia. Za drugim razem gołąb przyniósł w dziobie “świeży listek z drzewa oliwkowego” (Rdz 8, 11) – symbol pokoju, którym Bóg zamierzał obdarzyć swój lud po klęsce potopu. Był to nie tylko dowód, że ziemia znów zaczęła wydawać ze swego łona istoty żywe, ale także – i to przede wszystkim – zapowiedź pokoju i błogosławieństwa. W Psalmach gołąb jest symbolem zwinności: “Och, gdybym miał skrzydła jak gołąb!” (Ps 55, 7). Na innym miejscu człowiekpokładający w Bogu cała nadzieję sam przyrównuje się do gołębia (Ps 74, 19). Kiedy Jezus został ochrzczony, “otworzyły się nad Nim niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębica i przychodzącego do Niego” (Mt 3, 16; Mk l, 10). Gołąb okazał się ulubionym znakiem miłości Ojca do Jego Syna, który stał się człowiekiem.

Na ścianie hallu głównego gmachu Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku znajduje się niewielka mozaika przedstawiająca gołąbka pokoju. Ofiarował ją papież Jan Paweł II podczas swej wizyty w siedzibie ONZ w r. 1979.

Views: 4