Dotknęła się Jego płaszcza

Mk 5,21-43

To bardzo piękna i ważna lekcja dla nas.
Najczęściej Jezus dotykał i uzdrawiał.
Często ludzie prosili, by to uczynił, i czynił.
Oczywisty dowód na to, że można samemu dotknąć, i to nawet nie Jezusa, wystarczy dotknąć Jego szaty, by uzyskać zdrowie, doświadczyć cudu. Wiara czyni cuda.
Pytanie, które kierujemy do kobiety: jak wypracować taką wiarę?
Łatwo można zwątpić w lekarzy, w ludzi, ale jak umocnić wiarę w Boga?

Dotknąć z wiarą Eucharystii. Płaszcza chleba, w który jest ubrany Jezus obecny w Eucharystii. I zyskać zdrowie.

Ks. Edward Staniek

Views: 16