C+M+B 2024

Zgodnie ze starożytną rzymską tradycją, co roku 6 stycznia, czyli w Uroczystość Objawienia Pańskiego, podczas liturgii papieskiej, jeden z diakonów po Ewangelii śpiewając ogłasza daty tegorocznych świąt ruchomych. Przepisy liturgiczne zalecają, aby podobnie lub też w mniej okazały sposób czynić podczas liturgii parafialnych na całym świecie.

W Roku Pańskim 2024:
Środa Popielcowa rozpoczynająca Wielki Post przypada dnia 14 lutego;
Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego, czyli Wielkanoc dnia 31 marca;
Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, dnia 8 kwietnia;
Uroczystość Zesłania Ducha Świętego dnia 19 maja;
Uroczystość Bożego Ciała dnia 30 maja;
zaś pierwsza Niedziela Adwentu dnia 1 grudnia.

Zwyczaj podawania po Ewangelii dat tegorocznych świąt ruchomych łączy się z tradycją oznaczania domów i mieszkań osób wierzących w Chrystusa. Pamiętamy że w Starym Testamencie Mojżesz nakazał przebywającym w niewoli egipskiej Izraelitom oznaczyć drzwi i odrzwia ich domów krwią baranków. Uchroniło to ich rodziny przed najgorszą z egipskich plag. My żyjący współcześnie oznaczamy drzwi naszych domów i mieszkań wykonanym poświęconą kredą napisem. Pamiętajmy, że ta inskrypcja na drzwiach nie jest równaniem matematycznym, dlatego przed liczbą roku nie piszemy znaku „=”. Tak samo „+” (plusy), które oddzielają poszczególne litery tego napisu są w rzeczywistości znakami krzyża symbolizującymi Boże błogosławieństwo. Kiedy kapłan nas błogosławi to wówczas swoją konsekrowaną dłonią również czyni nad nami znak krzyża.

O błogosławieństwo dla naszych rodzin, domów i mieszkań prosimy nie przez wstawiennictwo trzech mędrców, ale przez wstawiennictwo i w imię Chrystusa, dlatego tegoroczny napis na drzwiach powinien brzmieć: “C+M+B 2024“. Litery CMB są skrótem od łacińskiej formuły „Christus mansionem benedicat”, która znaczy „Niech Chrystus pobłogosławi mieszkaniu”. Napis ten oznacza, że zapraszamy Jezusa do naszego mieszkania i prosimy go o błogosławieństwo.

Zarówno “Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich” t. II, s. 244 oraz “Służba Boża diecezji drohiczyńskiej” s. 142, a także wiele innych agend liturgicznych podają taki zapis jako jedną z dwóch właściwych form. Drugą dopuszczalną formą inskrypcji jest “J+M+J 2024”, w której litery są skrótem imion Świętej Rodziny.

Views: 696