Spotkanie modlitewne kół różańcowych

W sobotę, ostatniego dnia września 2023 roku w naszym sanktuarium odbyło się spotkanie modlitewne Kół Żywego Różańca i innych wspólnot maryjnych dla osób przybyłych z kilku dekanatów wschodniej części diecezji drohiczyńskiej.

Spotkanie o godzinie 16:00 rozpoczął ks. kanonik Roman Kowerdziej – diecezjalny duszpasterz wspólnot maryjnych i proboszcz parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Bielsku Podlaskim. Następnie ks. kanonik mgr lic. Tadeusz Kryński – kustosz i proboszcz parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Ciechanowcu opowiedział przybyłym historię naszego sanktuarium oraz historię i teologię obrazu Matki Bożej Ciechanowieckiej. Ksiądz dziekan wykorzystał do tego multimedialną prezentację zdjęć, a także pobłogosławił wiernych wodą przywiezioną z sanktuarium we francuskim Lourdes.

Kolejnym punktem spotkania była wspólna modlitwa różańcowa, którą poprowadził ks. Sylwester Falkowski – wikariusz parafii pw. Narodzenia NMP i św. Mikołaja w Bielsku Podlaskim. Modlitwie towarzyszyły rozważania różańcowe związane z błogosławioną rodziną Ulmów. Po różańcu konferencję wygłosił ks. prałat dr Zbigniew Rostkowski – wikariusz generalny i kanclerz kurii, który o godzinie 18:00 przewodniczył Eucharystii oraz wygłosił mszalną homilię. We wstępie do liturgii zaznaczył on, że patronem tego dnia jak i jego samego jest święty Hieronim – jeden z doktorów Kościoła, który w Betlejem dokonał tłumaczenia całego Pisma Świętego na język łaciński. Ten bardzo popularny przekład Biblii nazywany jest Wulgatą.

Po Mszy świętej wszyscy goście mogli udać się na przygotowany poczęstunek, po którym nastąpił ostatni punkt spotkania, jakim była trwająca do godziny 21:00 adoracja Najświętszego Sakramentu. Podczas konferencji, różańca i adoracji liczni wierni przystąpili do sakramentu pokuty i pojednania.

Rozpoczynający się październik jest miesiącem szczególnie poświęconym modlitwie różańcowej. W pierwszym tygodniu tego miesiąca w naszej parafii będzie miało miejsce 40-godzinne nabożeństwo adoracyjne, zaś w całym dekanacie Jerycho różańcowe na które serdecznie zapraszamy.

tekst i zdjęcia: ks. dr Piotr Karwowski

LINK DO ZDJĘĆ

Views: 148