Jerycho różańcowe i 40-godzinne nabożeństwo adoracyjne

Jerycho różańcowe dekanatu ciechanowieckiego 29.09.2023 – 7.10.2023

Granne – rozpoczęcie Jerycha różańcowego

29 września /piątek/ godzina 9.00 do godziny 13.00 -30 września/sobota/.

Czaje

30 września / sobota/od godziny 13.00 do 10.00 w niedzielę 1 października

Niemyje Nowe

1 października od godziny 10.00 w niedzielę do 9.00 w poniedziałek 2 października

Pobikry

2 października /poniedziałek/ od godziny 9.00 do 9.00 /wtorek/ 3 października

Perlejewo

3 października / wtorek/ od godziny 9.00 do 13.00 /środa- odpust/ 4 października

Winna Poświętna

4 października od godziny 13.00 / środa/ do 15.00 /czwartek/ 5 października

Ciechanowiec – zakończenie Jerycha różańcowego

Jerycho Różańcowe w naszej parafii rozpocznie się w czwartek od godziny 15.00,
będzie trwało przez całą noc z czwartku na piątek i przez cały piątek aż do godziny 17.00. 

40-godzinne nabożeństwo w naszej parafii rozpoczniemy w czwartek o godzinie 15.00,
a zakończymy je w sobotę w święto Matki Bożej Różańcowej
Mszą świętą i procesją eucharystyczną o godzinie 17.00.

5 października /czwartek/ adoracja Najświętszego Sakramentu od godziny 15.00, Msza o godzinie 17.00

6 października /piątek/  Msze o godzinach: 9.00, 12.00, 17.00

7 października /sobota/ Msze o godzinach 9:00, 12:00, 17:00

11.00 spotkanie Kół Żywego Różańca parafii Ciechanowiec – zapraszamy delegacje parafii dekanatu na czele z zelatorkami, modlitwa różańcowa

12.00 Msza kończąca Jerycho różańcowe, adoracja NS będzie trwała do Mszy o godzinie 17:00

PLAN SZCZEGÓŁOWY
40-godzinnego nabożeństwa i adoracji Najświętszego Sakramentu
połączonej z Jerychem różańcowym w parafii Ciechanowiec

5 października – pierwszy czwartek miesiąca – wspomnienie świętej Faustyny Kowalskiej:
15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego i rozpoczęcie Jerycha
adoracja NS i modlitwa różańcowa
16.30 Różaniec
17.00 Msza święta
18.00 Całonocna adoracja Najświętszego Sakramentu i modlitwa różańcowa
6 października – pierwszy piątek miesiąca:
9.00 Msza święta z kazaniem
10.00 Adorują Tworkowice, Ciechanowczyk, Dąbczyn
11.00 Adorują Wojtkowice Stare, Dady i Glinna
12.00 Msza święta z kazaniem
13.00 Adorują mieszkańcy ul. Dworskiej, Wspólnej i przyległych.
14.00 Adorują mieszkańcy ul. Kościuszki, Wojska Polskiego bloki
15.00 Adorują mieszkańcy ul. Szkolnej z blokami
16.00 Adorują mieszkańcy ul. Mickiewicza , Wspólnej
16.30 Różaniec
17.00 Msza święta z kazaniem
7 października – pierwsza sobota miesiąca – Matki Bożej Różańcowej
9.00 Msza święta z kazaniem
10.00 Adorują mieszkańcy Przybyszyna, Kostuszyna, Kosiork, Poniat, Gaju
11.00 Adorują wszystkie KŻR
12.00 Msza święta z kazaniem
13.00 Adorują mieszkańcy Antonina, Bujenki, Zadobrza
14.00 Adorują mieszkańcy ul. Kościelnej, Sienkiewicza i przyległych
15.00 Adorują mieszkańcy ul. Drohickiej , Polskiej, Kościuszki i przyległe
16.30 Różaniec
17.00 Msza święta, procesja eucharystyczna, zakończenie.

Visits: 187