Spektakl teatralny o błog. Stefanie Wyszyńskim

                      W dniu 24 września 2023 roku nasi parafianie i goście wybrali się autokarem pod przewodnictwem ks. Piotra Karwowskiego, który był inicjatorem wyjazdu, na spektakl teatralny o błogosławionym Stefanie Wyszyńskim pt. ”Non Possumus”.

Sztuka była wystawiana w niedzielę wieczorem w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łomży, przy którym znajduje się park z ołtarzem papieskim, na którym Eucharystię w 1991 roku sprawował Św. Jan Paweł II. Uczestnicy wyjazdu przed spektaklem pomodlili się w tym szczególnym miejscu.

Premiera widowiska teatralnego miała miejsce w przededniu 80 rocznicy aresztowania przez władze komunistyczne ówczesnego Prymasa Polski – kardynała Stefana Wyszyńskiego. Scenariusz widowiska był osnuty wokół losów kapłana, Wielkiego Polaka, włączonego do grona błogosławionych, który dał przykład życia skromnego a zarazem wielkiego i cennego w dziejach naszego kraju. Spektakl dostarczył nam wielu refleksji i emocji, trudnych, głębokich a chwilami nawet brutalnych. Świeccy jak i duchowni artyści, którzy grali  tę sztukę są zrzeszeni w grupie pod nazwą “Dolina Miłosierdzia”.

Sztuka sceniczna przybliżyła wielkie wydarzenia i postacie naszej historii. Spektakl trwał nieco ponad trzy godziny. Rozpoczął się sceną aresztowania kardynała Stefana Wyszyńskiego przez przedstawicieli komunistycznego aparatu represji i prześladowań. Widzowie mogli zaobserwować jak Prymas godnie znosi trzyletnie więzienie w ośrodkach odosobnienie w Rywałdzie, Stoczku Warmińskim, Prudniku i Komańczy, zabierając ze sobą tylko Pismo Święte, brewiarz i różaniec wzywając nieustannie do jego odmawiania.

W tym czasie z inicjatywy kardynała Stefana Wyszyńskiego powstaje program Wielkiej Nowenny z okazji tysiąclecia Chrztu Polski w 1966 roku oraz Jasnogórskie Śluby Narodu. W przebiegu całej sztuki najważniejszym środkiem przekazu było słowo wypowiadane przez wykonawców, którzy wchodzili między widzów i autentycznie wcielali się w swoje role. Nie brakowało również odpowiedniej scenografii, muzyki i obrazów tworzących przez światła.

”Non Possumus” to memoriał jaki kardynał Stefan Wyszyński wysłał w dniu 21.05.1953 roku do Bolesława Bieruta, ówczesnego premiera PRL, wcześniej prezydenta i przewodniczącego Rady Państwa. Memoriał był odpowiedzią Episkopatu Polski na ataki wymierzone w Kościół katolicki oraz na próby jego podporządkowania komunistycznym władzom, a dnia 4.06.1953 roku w trakcie uroczystości Bożego Ciała przedstawił jego treść wiernym zgromadzonym na procesji.

“Sam mocną służbą, tą swoją prymasowską służbą, czynił mocnym Kościół i Naród” – powiedział o Prymasie Stefanie Wyszyńskim Papież Jan Paweł II. Trudny, ale głoszący prawdę spektakl odbiorcy przyjęli z uznaniem. Wśród widzów byli też przedstawiciele parlamentu i władz samorządowych, a sztuka była objęta patronatem i wsparciem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Starostwa Powiatowego w Łomży.

                                                                                           tekst: pani Jadwiga Porzezińska
zdjęcia: ks. Piotr Karwowski

LINK DO ZDJĘĆ

Views: 87