Strona Główna

W LIPCU I SIERPNIU
MSZE ŚWIĘTE W DNI POWSZEDNIE
O GODZ. 7.00 I 18.00


TY TEŻ MOŻESZ POMÓC W ODBUDOWIE KATEDRY

Kto chce wesprzeć ratowanie uszkodzonej przez pożar katedry gorzowskiej, może już wpłacać pieniądze.

Jak poinformował ks. Andrzej Sapieha, rzecznik prasowy kurii zielonogórsko-gorzowskiej, otwarte są dwa konta:

81 1020 1954 0000 7602 0101 3754 (rachunek bankowy diecezji zielonogórsko-gorzowskiej)

lub

25 1020 1954 0000 7102 0069 8399 (rachunek bankowy gorzowskiej parafii katedralnej).

W tytule przelewu należy umieścić dopisek „Katedra”.