Strona Główna

Droga Krzyżowa pod przewodnictwem św. Jana Pawła II, Rzym

(fotografia archiwalna)

dk