Strona Główna

Kwartalne Dni Modlitw w intencji dzieci, młodzieży i wychowawców

Zapraszamy w środę, piątek i sobotę, a także w czwartek w dniu św. Stanisława Kostki,

na modlitwę w tych intencjach podczas nabożeństw sprawowanych po Mszach Świętych wieczorowych

—————————————————————————————————————-

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu informuje, że prowadzi jeszcze nabór do Policealnych Szkół dla Dorosłych w zawodach:

- TECHNIK ROLNIK

- TECHNIK ADMINISTRACJI

- OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

oraz kursy kwalifikacyjne dla rolników zapewniające pełne kwalifikacje rolnicze.

—————————————————————————————————————–

Informacje dla kandydatów do Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie:

baner