Strona Główna

Podobny obraz

OTO SERCE, KTÓRE TAK BARDZO UMIŁOWAŁO LUDZI,

A TAK MAŁO JEST KOCHANE