Ogłoszenia Parafialne

14 września – Święto Podwyższenia Krzyża Świętego

1. W tym tygodniu obchodzimy w liturgii:
- w poniedziałek Wspomnienie NMP Bolesnej
- w czwartek Święto św. Stanisława Kostki, Zakonnika, Patrona Polski i Młodzieży Polskiej

2. Dzisiaj rozpoczynamy Tydzień Wychowania – zachęcamy do codziennej modlitwy, w miarę możliwości do codziennej obecności na Mszy Świętej i Komunii Świętej w intencji rodziców i wychowawców i o dobre wychowanie dzieci i młodzieży w naszych rodzinach.

3. Środa, piątek i sobota w tym tygodniu są kwartalnymi dniami modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców, po Mszach Świętych wieczorowych krótkie nabożeństwa w tych intencjach, zachęcamy do jak najliczniejszego udziału.

4. W następną niedzielę 21 września o godz. 11.00 w salce przy kościele spotkanie wszystkich zelatorek parafialnych Kółek Różańcowych, na które zaprasza nowy opiekun KŻR w naszej parafii – ks. Janusz.