Usłyszeliśmy ligawki

1 i 2 grudnia w naszym mieście, odbył się XXXII Konkurs Gry na Instrumentach Pasterskich im. Kazimierza Uszyńskiego – „Ligawki 2012”. Tradycja gry na instrumentach pasterskich zwanych ligawkami na pograniczu Podlasia i Mazowsza związana jest z okresem Adwentu, kiedy to na długich drewnianych trąbach, których dźwięk niesie się na kilka kilometrów nawoływano się na Roraty. Zwyczaj ten trwa od prawie 200 lat i jest do czasów obecnych kultywowany w okolicach Ciechanowca. Ligawka podlaska towarzyszy natomiast modlitwie i zadumie adwentowej.

Dźwięk ligawki słyszalny jest podczas Adwentu i przed Pasterką, zarówno w Ciechanowcu, jak też w sąsiednich miejscowościach. Jego twórca, Kazimierz Uszyński, którego imię nosi ta impreza, w 1974 roku pragnął wskrzesić i rozwinąć, powszechną niegdyś na tym terenie tradycję. Obecność muzyków z różnych krajów sprawiła, że stał się ona imprezą światową, dokumentującą związki muzyki ludowej z tradycją chrześcijańską.

Tegoroczny konkurs rozpoczął się w sobotę 1 grudnia w Muzeum.  W niedzielę 2 grudnia w naszym parafialnym kościele o godz. 10.00 biskup drohiczyński Antonio Dydycz celebrował Eucharystię dla uczestników konkursu, gości i mieszkańców miasta, transmitowaną przez Katolickie Radio Podlasie. O godzinie 11.30 w Muzeum odbyło się ogłoszenie wyników, koncert laureatów oraz występ zespołu folkowego „Chudoba”.

Organizatorem imprezy jest Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu, współorganizatorami zaś: Starosta Wysokomazowiecki i nasza Parafia. Patronat przejęli też Minister Kultury i dziedzictwa Narodowego, Wojewoda Podlaski i Marszałek Województw Podlaskiego. Patronatem duchowym Konkurs objął ks. Biskup Drohiczyński Antoni Pacyfik Dydycz.

Visits: 5