Jubileusz 20-lecia Koła Różańcowego

„Różaniec Najświętszej Maryi Panny to modlitwa, która w swej prostocie i głębi jest modlitwą o wielkim znaczeniu, przynoszącą owoce świętości” – to słowa św. Jana Pawła II z listu apostolskiego o różańcu.

Różańcowa wspólnota modlitewna to w naszej Ojczyźnie całe rzesze ludzi. W ten Maryjny pejzaż wpisuje się także nasza ciechanowiecka parafia licząca dwanaście Kół Żywego Różańca. Jedno z nich, Koło im. św. Jana Pawła II założone przez ks. Ireneusza Izdebskiego, obchodzi swój jubileusz 20-lecia. Inauguracyjne spotkanie modlitewne odbyło się 3 XI 2003 roku. Wśród 22 członków byli wówczas posługujący w parafii dwaj kapłani i trzy siostry zakonne. Na przestrzeni 20 lat do wspólnoty należały 52 osoby.

Jubileuszowa uroczystość odbyła się 4 XII 2023 roku Modlitewne spotkanie rozpoczęło się Adoracją Najświętszego Sakramentu, której przewodniczył Ksiądz dziekan Tadeusz Kryński. Wyraził on szczególną wdzięczność Bogu za dar codziennej służby modlitewnej wspólnoty, za wszelkie otrzymane przez nią łaski i za owoce modlitwy wstawienniczej w polecanych przez lata intencjach. Podkreślił istotę wspólnot różańcowych – modlitwę, tę codzienną i tę przybierającą różne formy w sytuacjach ważnych dla życia Kościoła lokalnego, czy też zadań dla całej Ojczyzny. W modlitewnym wezwaniu wspomniał o zmarłych członkach koła, prosząc dla nich o życie wieczne w gronie zbawionych. Do modlitwy uwielbienia i dziękczynienia włączyli się również członkowie wspólnoty, wykorzystując wielbiące Boga teksty świętych, a następnie prowadząc radosną część różańca.

Po Adoracji Najświętszego Sakramentu sprawowana była uroczysta Eucharystia w intencji członków Koła Żywego Różańca oraz w aktualnych intencjach miesiąca. Mszy św. przewodniczył ks. Arkadiusz Szmurło, wspominając w homilii patronkę dnia – św. Barbarę. Koncelebransami byli ks. Piotr Karwowski i o. Wiesław Koc.

Po uroczystej części modlitewnej w kościele odbyło się spotkanie uczestników w domku parafialnym. Wspomnienia związane z historią Koła Żywego Różańca, pieśni, serdeczna wymiana spostrzeżeń dotyczących różnych działań w parafii zakończyły dzień jubileuszu.

Anna Bogucka

zdjęcia w Galeria XII 2023

Views: 112