Abp Grzegorz Ryś: jaki sens ma niedzielny odpoczynek?

“Dzień Pański nie jest od pracy, zwłaszcza pracy zarobkowej, ale jaki sens ma to powstrzymywanie się od pracy”? – pyta metropolita łódzki abp Grzegorz Ryś.

Views: 18