Abp Grzegorz Ryś: jaki sens ma niedzielny odpoczynek?

„Dzień Pański nie jest od pracy, zwłaszcza pracy zarobkowej, ale jaki sens ma to powstrzymywanie się od pracy”? – pyta metropolita łódzki abp Grzegorz Ryś.