Eucharystia

Terminami Eucharystia (gr. dziękczynienie) i Najświętszy Sakrament określa się zarówno Msze Świętą jak i Komunię Świętą, czyli Ciało Chrystusa.

Eucharystia – Msza Święta

1. Szczegółowe przepisy liturgiczne mówiące o tym jak należy prawidłowo celebrować (przez kapłana) i uczestniczyć (przez wiernych) w misterium Eucharystii zawarte są w Ogólnym Wprowadzeniu do Mszału Rzymskiego (w skrócie OWMR). Mszał to duża czerwona księga znajdująca się na ołtarzu, z której kapłan czyta teksty liturgiczne podczas Mszy Świętej. OWMR to długi dokument i chociaż do znajomości OWMR przez każdego katolika zachęcał Święty Jan Paweł II to dla wielu może to się okazać zbyt ciężką lekturą.

Dlatego zainteresowanych tematyką liturgiczną zachęcam do przeczytania syntetycznego i znacznie krótszego dokumentu pod tytułem:

“Wskazania Episkopatu Polski po ogłoszeniu nowego wydania Ogólnego wprowadzenia do Mszału Rzymskiego”.

Określenie “nowego” już się zdezaktualizowało, gdyż dokument ten został przyjęty przez Episkopat dnia 9 marca 2005 roku. Większość zawartych w nim wytycznych jest jedynie przypomnieniem norm i przepisów liturgicznych sprzed pół wieku, a pomimo tego nieprzestrzeganych.

2. Bedeker liturgiczny to seria krótkich filmików zawierających szczegółową analizę liturgii Mszy świętej oraz kwestii pozaliturgicznych, które są związane z udziałem w Eucharystii. Jego autorem jest ks. dr Sławomir Sosnowski, łódzki liturgista, egzorcysta i ojciec „Ogniska Miłości” w Olszy. Link do serii filmików poniżej.

Bedeker liturgiczny – filmy

3. O wadze zrozumienia obrzędów Mszy Świętej najlepiej świadczy fakt, że Papież Franciszek od 8 listopada 2017 roku do 8 kwietnia 2018 roku głosił podczas środowych audiencji generalnych w Rzymie cykl katechez poświęcony Eucharystii.

“Zaczynamy dzisiaj nową serię katechez, która skieruje spojrzenie na serce Kościoła, czyli Eucharystię. Dla nas, chrześcijan, podstawowe znaczenie ma zrozumienie wartości i sensu Mszy Świętej, aby coraz pełniej przeżywać naszą relację z Bogiem. … Poprzez te katechezy, chciałbym wraz z wami na nowo odkryć piękno ukryte w celebracji eucharystycznej a które, gdy zostanie odsłonięte, nadaje pełny sens życiu każdego z nas.”
Papież Franciszek, Rzym 8.11.2017

link do wszystkich papieskich katechez o Eucharystii

W tekstach katechez znajdziemy papieskie odpowiedzi na następujące kwestie:
– co trzeba wiedzieć “aby w pełni przeżywać Mszę i zasmakować całego jej piękna”?
– dlaczego ważnym jest staranne wykonywanie znaku krzyża?
– po co nam milczenie podczas Eucharystii?
– dlaczego “nie można żyć bez Eucharystii”?
– co z nudą, skupieniem, rozmowami i telefonami podczas Mszy?
– dlaczego “Msza Święta jest modlitwą najwspanialszą, najbardziej wzniosłą i najbardziej konkretną”?
– dlaczego “Msza Święta jest ponowieniem Kalwarii, a nie widowiskiem”?
– “dlaczego trzeba w niedzielę iść na Msze Świętą?”

Odsłony: 66