Kanonik Penitencjarz

J. E. ks. bp Tadeusz Pikus dekretem z dn. 21 III 2015 r.

ustanowił ks. kan. Tadeusza Kryńskiego, Dziekana Ciechanowieckiego

KANONIKIEM PENITENCJARZEM

Z racji swego urzędu penitencjarz posiada władzę zwyczajną uwalniania w zakresie sakramentalnym od cenzur wiążących mocą samego prawa, jeśli cenzury nie są stwierdzone wyrokiem sądowym lub dekretem przełożonego i nie zastrzeżone Stolicy Apostolskiej. Chodzi o następujące cenzury:

1. Ekskomunika latae sententiae:

– przestępstwo przeciwko religii i jedności kościoła: apostazja, herezja i schizma – kan. 1364 KPK;
– aborcja dokonana – usunięcie ciąży – kan. 1398 KPK;
– prawnokarna ochrona godności sakramentu pokuty – kan. 1387-1388 KPK.

2. Interdykt lub suspensa latae sententiae:

– zastosowanie przymusu zewnętrznego względem biskupa, duchownego lub zakonnika – kan. 1370 § 2-3 KPK;
– usiłowanie sprawowania Eucharystii lub Sakramentu pokuty – kan. 1378 § 2-3 KPK;
– fałszywe doniesienie o solicytacji z okazji spowiedzi – kan. 1390 § 1 KPK;
– usiłowanie zawarcia małżeństwa przez duchownych lub zakonników – kan. 1394 KPK.

Penitencjarz na terenie diecezji może rozgrzeszać od wyżej wymienionych cenzur także wiernych innych diecezji, a własnych diecezjan także poza terenem diecezji (kan. 508 § 1 KPK).

——————————————————–

Dyżury Penitencjarzy Diecezji Drohiczyńskiej:

 

BIELSK PODLASKI – parafia Najświętszej Opatrzności Bożej

– ks. prał. Zbigniew Karolak

– trzeci piątek miesiąca, godz. 17.00-18.00

BIELSK PODLASKI – Bazylika

– ks. prał. dr Ludwik Olszewski

– drugi czwartek miesiąca, godz. 1700-18.00

CIECHANOWIEC – parafia Trójcy Przenajświętszej

– ks. kan. mgr Tadeusz Kryński

– pierwszy wtorek miesiąca, godz. 17.00-18.00

DROHICZYN – Katedra

– ks. kan. dr Sławomir Mazur

– druga środa miesiąca, godz. 17.00-18.00

SIEMIATYCZE – parafia Wniebowzięcia NMP

– ks. prał. mgr Bogusław Kiszko

– pierwszy poniedziałek miesiąca, godz.17.00-18.00

SOKOŁÓW PODLASKI – Konkatedra

– ks. inf. mgr Jan Sobechowicz

– pierwszy czwartek miesiąca, godz. 17.00-18.00

WĘGRÓW – parafia św. Piotra z Alkantary i św. Antoniego z Padwy

– ks. kan. dr Romuald Kosk

– drugi piątek miesiąca, godz. 16.00-17.00

Dodaj komentarz